Ambachtelijke meubelmakerij friesland Meubelmakerij Brekelmans

Cursus houtbewerking

Indien u zich definitief aanmeldt:

  • Ontvangt u van ons een mail waarin we bevestigen een definitieve plaats voor u te hebben gereserveerd.
  • Sturen we u een faktuur voor het cursusgeld met het verzoek het betreffende bedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  • Houden we uw plaats tot 14 dagen na faktuurdatum voor u gereserveerd. Indien binnen die termijn uw betaling niet op onze rekening is ontvangen vervalt uw reservering.
  • Indien de cursus geen doorgang kan vinden storten we het betaalde bedrag uiteraard direct aan u terug.
  • Bij annulering tot vier weken voor aanvang storten we eveneens het complete bedrag aan u terug.
  • Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus heeft u geen recht op restitutie van het betaalde; wel is het toegestaan om een vervanger uw plaats in te laten nemen.
  • Deelname aan de cursus alsmede aanwezig zijn in onze werkplaats met alle daarin aanwezige, al dan niet gebruikte machines en materialen, geschiedt geheel op eigen risico.